Støtteforeningen

Under arbejdet med at drive Dragør Menighedsbørnehave videre som en privat institution blev idéen om en støtteforening til. En forening hvis formål er at støtte specielle aktiviteter, der kan gøre hverdagen mere sjov, lærerig eller spændende for husets børn. Her tænkes ikke på den daglige drift af børnehaven, men mere på oplevelser, legetøj, udstyr til legepladsen eller et tilskud til eksempelvis koloni. Noget der ret præcist kommer børnene til gode.


Hvem kan være med?

Alle, som ønsker at bakke op om det gode børneliv, der bliver skabt i og omkring Dragør Menighedsbørnehave, kan være medlemmer af støtteforeningen. Forældre med børn i børnehaven er automatisk medlem af støtteforeningen. Men der er intet til hindre for, at bedsteforældre, øvrig familie eller venner kan blive medlem. 

Hvad koster det?

Det koster 100 kroner årligt at være medlem af støtteforeningen, men man må selvfølgelig gerne give et større beløb.

Bliv medlem