Vores værdigrundlag

Dragør Menighedsbørnehave – hvor leg skaber grobund for udvikling

I Dragør Menighedsbørnehave er der tid til leg. Fordi leg er dannelse, trivsel og udvikling. Børnehaven er ikke kun børnenes børnehave, det er hele familiens institution. Her griner vi sammen, og der er masser af knus og kram.

Barndom og leg – en værdi i sig selv

Vores pædagogik tager udgangspunkt i, at barndommen – og det at lege – har en værdi i sig selv. Vi ser nemlig legen som det fundament, hvorigennem barnet tilegner sig erfaringer og viden om verden.

Barndommen er samtidig den periode i livet, hvor der er det største udviklingspotentiale. Vi er derfor meget opmærksomme på at skabe nogle rammer, hvor børnene får viden og erfaringer om mangt og meget. Vi vil gerne pirre børnenes nysgerrighed og gøre dem interesserede i mange forskellige emner ved at være deltagende, medundrende og nysgerrige voksne.

At føle sig hjemme

Det grundlæggende for vores børnehave er, at vi ønsker at skabe et børnehaveliv, hvor alle børn, forældre og personale føler sig hjemme.  Alle er velkomne hele dagen, forældre må gerne tage med på tur eller bare nyde en kop kaffe, når de har tid. Vi prioriterer tid til personlig, daglig kontakt og bestræber os på, at være så fleksible som vi kan, uden at det går ud over den samlede børnegruppe.

Plads til det enkelte barn
Vi lægger stor vægt på at se, høre og læse børnene og tage udgangspunkt i deres perspektiv. Det gør vi ved at se på dem som enkeltpersoner med individuelle behov og ved at have så få husregler som muligt – og masser af knus og kram.  

Erfaring gennem traditioner

Vi er en traditionsrig børnehave, der gerne vil medvirke til at give børnene et godt og indholdsrigt liv. Læs mere om vores traditioner her.

Faste aktiviteter og fri leg

Vi veksler mellem faste aktiviteter, som alle børn deltager i og perioder, hvor der er spontane aktiviteter, som børnene kan deltage i alt efter interesse og lyst. De spontane aktiviteter kan udspringe fra såvel børn som voksne. Gennem et bredt udbud af aktiviteter ønsker vi at ruste børnene til deres videre liv på en sådan måde, at de fremover vil kunne gøre brug af de færdigheder og erfaringer, som de har gjort sig i børnehavetiden.

Pædagogik

Herunder kan I få et indblik i vores pædagogik, og hvordan vi lever op til vores værdier.

Vi giver plads til legen! Det gør vi, fordi vi lægger vægt på det sociale samvær og den læring – herunder de uskrevne regler – som børn tilegner sig gennem leg. Derfor:  

 • må børnene bruge hele huset. De kan både ude og inde finde rum og plads til leg.
 • deltager vi aktivt i legene og fungerer som både igangsættere og inspiratorer. Vi sørger også for at give børnene fællesoplevelser og hjælper med at udvide legene.

Vi mener, at det er vigtigt, at der er så meget kontakt mellem hjemmet og børnehaven som muligt. Børnehaven skal være et supplement til hjemmet, og vi bruger derfor meget tid på at opbygge et tæt og gensidigt samarbejde mellem forældre og personale. Som eksempler herpå kan nævnes:

 • Vi afsætter tid til både godmorgen- og farvel-snak.
 • Forældre er velkomne til at være med i hverdagen.
 • Vi medvirker aktivt til at skabe et netværk for både børn og forældre ved bl.a. at afholde forældrekaffe-arrangementer og ved at hjælpe med at etablere legeaftaler uden for børnehaven.
 • Vi prioriterer det mere professionelt orienterede samarbejde i forældrebestyrelsen højt.

Vi giver børnene mange forskellige oplevelser med det formål at give dem viden om og appetit på livets muligheder:

 • Vi giver børnene fællesoplevelser og udvikler dem sammen – og hver for sig.
 • Vi præsenterer børnene for ting som gymnastik, skov-uger, dyr, teater, biblioteket, musik, bål-aktiviteter, koloni, emneblokke og meget andet.  

Vimener, at nærmiljøet og netværket omkring vores børn er vigtigt. Det betyder bl.a., at vi

 • deltager aktivt i skolestartsprojektet ”Den røde tråd”.
 • jævnligt besøger skole og SFO’er.
 • bruger Dragør som udflugtsmål.
 • taler om og viser, hvor børnene bor.

Vi mener, at det er vigtigt at kende til nogle af alle de traditioner, som hører til vores kulturkreds, og at vi i børnehaven har vores egne. Derfor har vi mange årligt genkommende begivenheder i børnehaven og holder endvidere mange gamle traditioner i hævd.

 • De kulturelle traditioner spænder fra Lucia-optog og julegudstjeneste til høstfest og at trille æg på Blushøj til påske.
 • Børnehavens egne traditioner er f.eks. bedsteforældredag, fødselsdag, idrætsdag og arbejdslørdag.

Vi lægger vægt på at lære børnene om naturen, og hvordan vi passer på den. Det gør vi på følgende måde:

 • Vi har dyr, frugttræer og bærbuske samt urter i højbede.
 • Vi bruger skov og strand og har to faste skovuger om året.
 • Vi lærer børnene at passe på naturen.
 • Vi er nysgerrige og finder ting, vi sammen kan undre os over.

Vi træner børnene i at være selvhjulpne. Både når det gælder om at mestre praktiske ting såvel som at kunne argumentere for sin sag. Derfor øver vi os i:

 • at tage tøj på, at pakke mad ud og at vaske hænder.
 • at lære at stå frem i en forsamling.
 • at lytte til hinanden.