Priser

Hermed gældende takster for Dragør Menighedsbørnehave 2020. Beløbet reguleres årligt eller som følge af kommunale ændringer.

Takst for plads i børnehave 2 år og 11 måneder til skolestart inklusiv madordning:

En fuldtidsplads koster 1.968 kroner + mad (morgen og eftermiddagsmad hver dag samt varm frokost to gange om ugen 275 kroner om måneden.

Takster for plads i småbørnsgruppen fra 2 år til 2 år og 11 måneder inklusiv madordning:

En fuldtidsplads koster 4.056 kroner + mad (morgen og- eftermiddagsmad hver dag, samt varm frokost to gange om ugen 275 kroner om måneden.

Prisen for en deltidsplads beregnes ud fra faste og variable udgifter og er beregnet til 74,2% af fuldtidstaksten + mad 275 kroner om måneden.
De faste udgifter fordeles ligeligt på alle indskrevne børn uafhængigt af, om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads. Faste udgifter kan fx være ledelsestid, tid til forældremøder, rengøring, forsikring mv.
De variable udgifter omfatter bla. lønninger til det pædagogiske personale, og fordeles forholdsmæssigt efter, om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads.

Bleer er ikke inkluderet i prisen.

Friplads

Hvis I ønsker at søge om tilskud til en økonomisk friplads, skal I søge direkte hos kommunen. Tilkendes dette får børnehaven besked fra kommunen om tilskuddets størrelse, og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Dragør Kommunes dagtilbud. Det er muligt at hente et skema til ansøgning om friplads på Dragør Kommunes hjemmeside.

Hvis I bor i en anden kommune, og I ønsker at jeres barn skal gå i Dragør Menighedsbørnehave er det vigtigt, at I orienterer os om det, da det er barnets bopælskommune, der betaler tilskuddet til børnehaven. Hvis I bor i en anden kommune, gør vi opmærksom på, at nogle kommuner har et lavere tilskudsniveau end Dragør Kommune, og at I i givet fald vil blive bedt om at betale differencen.